Sizin İşiniz.
Bağlandı.

Macola Software’in onaylı teknoloji ortağıyız ve erişebileceğiniz en iyi hizmeti sunmak için ECi ve uluslararası iş partnerleri ile işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Progression, Enterprise Suite (ES) ve M10 da dâhil olmak üzere Macola’nın tüm versiyonları ile entegrasyon kuruyoruz.

Macola Software’i yapılandırılabilir ve tak çalıştır Üretim Operasyonları Yönetimi (MOM) çözümleri ile genişleterek ve zenginleştirerek küçük ve orta ölçekli üreticilerin teslimat, kalite ve finansal hedeflerini elde etmelerine yardımcı olmak amacıyla standart maliyetin çok altında bir Üretim Yürütme Sistemleri (MES) oluşturmalarını sağlıyoruz.

LYNQ, Uluslararası IEC62264 Standardı’na göre oluşturulmuş olup bu yapı, veri entegrasyon noktalarını ve LYNQ ile Macola arasındaki bilgi transferini ortaya çıkarmak için kullanılmaktadır. En yüksek standartlarda veri entegrasyonu ve güvenliği sunmak amacıyla test edilen ve onaylanan bağlayıcıları (API) kullanan Macola ile entegrasyon kuruyoruz.

Kaynak Yönetimi

Kaynak yönetimi, ekipman, kalıplar, iş gücü ve malzeme gibi üretici gerektiren kaynaklarla ilgilidir. İş merkezleri, kalıplar, çalışan ve malzeme kayıtlarına ilişkin faturalar, Macola Software’den aktarılmaktadır. Bu kayıtlar, operasyon yönetimini desteklemek üzere LYNQ içerisinde kapsamlı bir şekilde ele alınır.

Tanım Yönetimi

Tanım yönetimi, standart üretim dağıtımı gibi ürün üretmeye yönelik kurallarla ilgilidir. İş siparişleri, malzemeler ve operasyonlar, Macola Software’den aktarılmaktadır. Bu kayıtlar, operasyon yönetimini desteklemek üzere LYNQ ile kapsamlı bir şekilde ele alınır.

Detaylı Çizelgeleme

Detaylı çizelgeleme, üretim gerekliliklerini karşılamak için kaynak kullanımını optimize etmekle ilgilidir. LYNQ içerisinde üretimin çizelgelenmesinin tamamlanması üzerine üretim planları Macola Software ile senkronize edilir. Senkronizasyon; iş emirlerini ve operasyon başlangıç ve bitiş tarihlerini ve zamanlarını güncelleme faaliyetlerini içerir.

Sevkiyat

Sevkiyat, iş listelerini kullanarak üretim talebinin ekipman ve personele iletilmesiyle ilgilidir. İş listeleri ve programlarına yalnızca LYNQ uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Yürütme Yönetimi

Yürütme yönetimi, dağıtım ile tanımlandığı şekilde operasyon dizisi aracılığıyla işin kontrol edilmesiyle ilgilidir. Operasyonların kontrolü ve kullanıma sunulması, yalnızca LYNQ uygulaması içerisinde muhafaza edilir.

Veri Toplama

Veri toplama, üretimden verilerin toplanması, derlenmesi ve yönetilmesiyle ilgilidir. İş gücü ve makine zamanı, malzeme tüketimi ve ıskartaları; operasyon miktarı, hurda, durum, başlangıç tarihi, bitiş tarihi, iş merkezi, iş emri başlangıç ve bitiş tarihi, durumu ve işemri kayıtları da dahil olmak üzere üretim verilerinin otomatik senkronizasyonu sağlanarak Macola Software ile kapsamlı bir entegrasyon sunulmaktadır.

İzle

İzleme, mevcut işletme koşulları da dahil olmak üzere bir ürün üretmek için kullanılmakta olan personel ve ekipmana ait gerçek zamanlı durum raporunu özetlemekle ilgilidir. Veri izleme, sadece LYNQ uygulamasında depolanır ve sunulur.

Performans Analizi

Performans analizi, performans bilgisinin rapor hâline getirilmesiyle ilgilidir ve toplam çalışan etkinliği (OLE), toplam ekipman etkinliği (OEE), toplam etkin ekipman performansı (TEEP) gibi kaynak temelli analizden ve devir süreleri, prosedürel verim ve üretim çeşitliliği gibi ürün temelli analizden oluşmaktadır. Performans verileri, yalnızca LYNQ uygulamasında depolanır ve sunulur.

Sizin İşiniz.
Anlaşıldı.

Tek bir çözüm

Tümleşik tek paket çözüm ile planlamanızı ve üretiminizi entegre ederek üretim iş akışınızı optimize edin.

Düşük maliyet

Yönetilen kaynakların etkililiğindeki artış sayesinde 6 aydan daha kısa bir sürede yatırımın geri dönmesi.

Hızlı Kurulum

12 haftadan kısa bir sürede hızlı ve düşük maliyetli uyarlama.

Yapılandırılabilir

Herhangi bir endüstri veya cihaz için kolayca yapılandırılabilen ve her an erişim sağlanabilen, gelişmiş yeni nesil web tabanlı teknolojiler.

Sezgisel Yaklaşım

Sezgisel olarak, dünya standartlarında performans analizi ve çalışanlarınızın, ekipmanınızın kayıpları hakkında görselleştirilmiş bilgi edinin.

Makine Haberleşme

140’tan fazla sürücüyle makinelerinizden ve diğer cihazlarınızdan, Endüstri 4.0’ı destekleyen en yaygın PLC/IO cihazlarına veri yakalamayı otomatikleştirin

Tura çıkın.

LYNQ ile sanal tura çıkın ve fabrika performansınızı nasıl dijitalleştireceğinizi ve destekleyeceğinizi keşfedin.

Sanal tur
Potansiyelinizi ortaya çıkarın.
Etkin kaynak yönetimi
için tek bir çözüm.
İsim*
Consent*