Otomotiv
Planlandı. İzlendi. Otomatikleştirildi. Analiz Edildi. Optimize Edildi. Anlaşıldı.

LYNQ, siparişe üretimden seri üretime kadar otomotiv değer zinciri için Üretim Yürütme Sistemlerini (MES) yeniden yaratır.

Global otomotiv endüstrisi, yaklaşık 5.7 milyon çalışanı doğrudan istihdam eden 600,000 bireysel işletme ile 4 trilyon ABD dolarından fazla gelir elde etmektedir. Bu durum, ülkelerin zenginliğini de etkilemektedir. Endüstri, günümüz dünyasında daha evvel karşılaşmadığı zorluklara göğüs germektedir. Elektriğe ve diğer güç kaynaklarına kayış, maliyet üzerinde büyük etkiye sahip olmakla beraber farklı güç aktarım mekanizmalarının, yeni malzemelerin ve benzersiz süreçlerin kullanımını gerektirmektedir. Çeviklik, uyum sağlama yeteneği ve en ince detaylarına kadar malzeme kullanımını, süreçlerini ve çalışan faaliyetlerini gözlemleme becerisi vazgeçilmez unsurlardır.

Talep

Stok düzeyleri, aşırı stoktan kaçınma ihtiyacına karşın dengelenmelidir. Yetersiz kaynak ve üretim planlaması; yüksek işletme maliyetleri, kötü stok ve nihai mal kontrolü ile müşteri teslimat sorunlarına neden olmaktadır.

Üreticiler, makine kullanılabilirliği, becerileri ve personel de dahil olmak üzere malzemeleri ve kaynakları etkin bir şekilde planlamakla yükümlüdür.

Kalite, güvenlik ve sürdürülebilirlik

Kalite ve güvenlik opsiyonel değildir. Hükümetler, lobiler ve tüketiciler, söz konusu durum sürdürülebilirlik olduğunda birbirlerinden bağımsız değerlendirilemezler. “Döngüsel üretim”, geri kazanabilir, yeniden kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir malzemeleri gerektirmektedir. Üretim süreçleri sürdürülebilir olmalıdır. Gereekli kriterleri sağlayamama, itibar kaybına ve ciddi yasal masrafların doğmasına sebep olabilir.

Üreticiler, ekipman ve malzeme tedariklerini izleyebilmeli ve hesaba katabilmeli; ayrıca üretim süreci boyunca müşteri standartlarına ve yasal standartlara uyum sağlayıp sağlamadıklarını gözlemleyebilmelidir.

Yeni teknolojiler

Arabaların sahip olduğu teknoloji, zaman içerisinde hızla dönüşmektedir. Araç içi deneyimleri, müşteri taleplerine ayak uydurmak için sürekli değişimden geçmektedir. Paylaşılan mülkiyete ilişkin tahmini artış; kullanım takibi ve finansal ücretlendirme altyapısı gerektirecektir. 5G gibi iletişim teknolojileri sayesinde sürücüsüz araçlar sıradanlaşacaktır.

Üreticiler, yeni taleplere uyum sağlamak amacıyla sistemlerini sürekli incelemek ve hızlı değişim ile adaptasyona karşı kendilerini hazırlamak zorunda kalacaktır.

Karlılığı ve rekabet gücünü korumak

Otomobil endüstrisi, üretim fazlası vermektedir ve fazla kapasiteye sahiptir. Bu doğrultuda değişen müşteri tabanına yönelik global rekabet, güçlenmeye devam edecektir. Tedarikçi marjları, kendi karlılığını optimize etmek isteyen OEMlerin incelemesi altında olacaktır. Üretim verimliliği, azami öneme sahiptir ve bu doğrultuda israf kabul edilemez. Kaynak kullanımına ilişkin akıllı bir sezgisel yaklaşım, tam şeffaflık ve kesin bilgi zaman kaybının ve israfın hangi adımda gerçekleştiğine ve verimliliklerin nasıl uygulanabileceğini gözlemlemek için büyük öneme sahiptir.

Karlılığın azami düzeye çıkarılması, rekabet gücünün korunması ve pazar payının optimize edilmesi; veri derleme sürecini otomatikleştirebilecek, iş akışını optimize edebilecek ve planlama ile üretim faaliyetlerini sorunsuz bir şekilde bağlayabilecek teknolojiyi kullanarak tüm kaynakların etkin bir şekilde yönetilmesine bağlıdır.

Sizin sektörünüz.
Anlaşıldı.

Tek bir çözüm

Tümleşik tek paket çözüm ile planlamanızı ve üretiminizi entegre ederek üretim iş akışınızı optimize edin.

Düşük maliyet

Yönetilen kaynakların etkililiğindeki artış sayesinde 6 aydan daha kısa bir sürede yatırımın geri dönmesi.

Hızlı Kurulum

12 haftadan kısa bir sürede hızlı ve düşük maliyetli uyarlama.

Yapılandırılabilir

Herhangi bir endüstri veya cihaz için kolayca yapılandırılabilen ve her an erişim sağlanabilen, gelişmiş yeni nesil web tabanlı teknolojiler.

Sezgisel Yaklaşım

Sezgisel olarak, dünya standartlarında performans analizi ve çalışanlarınızın, ekipmanınızın kayıpları hakkında görselleştirilmiş bilgi edinin.

Makine Haberleşme

140’tan fazla sürücüyle makinelerinizden ve diğer cihazlarınızdan, Endüstri 4.0’ı destekleyen en yaygın PLC/IO cihazlarına veri yakalamayı otomatikleştirin

Tura çıkın.

LYNQ ile sanal tura çıkın ve fabrika performansınızı nasıl dijitalleştireceğinizi ve destekleyeceğinizi keşfedin.

Sanal tur
Potansiyelinizi ortaya çıkarın.
Etkin kaynak yönetimi
için tek bir çözüm.

"*" gerekli alanları gösterir

İsim*
Bu alan doğrulama amaçlıdır ve değişiklik yapılmadan bırakılmalıdır.